Maszyna na gwarancji*
Tak
Nie
Godziny pracy od*
Godziny pracy do*
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GAMEL GAWRYŚ PAWEŁ z siedzibą w ul. Kraszewskiego 53a, 05-400 Otwock, wpisanej pod numerem NIP: 5321384946, REGON: 012837527, w celu dokonania prawidłowego zgłoszenia serwisowego wskazującego na usterki modelu urządzenia, poprzez dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.szorowarki.pl, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) jak również przy zachowaniu postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”). Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.
Wyślij